Services

ปัจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม แหล่งที่พัก ธุรกิจด้านอาหารและบริการ ในเขตการท่องเที่ยวที่สำคัญ  อย่างเช่น ภูเก็ต  พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี  ระนอง และเขตอื่นๆ  ในภาคใต้  บริษัทภูเก็ตเธียรทองซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ธุรกิจดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงการเติบโต จึงมีนโยบายขยายงานเพื่อรองรับ โดยการเพิ่มกลุ่มของสินค้าที่จำหน่ายและขยายงานด้านการบริการให้มากขึ้น มีสาขาเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วในเขตการขายที่สำคัญ ได้แก่ ภูเก็ต  พังงา (เขาหลัก) กระบี่  สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย) 

               

สินค้าที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Service)

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม(Beverage)

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลแวร์และบาร์แวร์(Tableware & Barware)

4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ (Housekeeping & Hygienic product)

  -บริการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

  -บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย

  -สำนักงานและคลังเก็บสินค้าที่ให้บริการทั้งหมด 4 แห่ง คือ

                      

สำนักงานใหญ่ภูเก็ต             57/20 หมู่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาขากระบี่             48/80 ถ.เมืองกระบี่-เขาทอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดกระบี่

สำนักงานสาขาเขาหลัก             56/78-79 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สำนักงานสาขาสมุย             5 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี