About Us

          บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยคุณธนพล  เธียรจันทร์วงศ์  เริ่มจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำแร่เพียงผลิตภัณฑ์เดียว  ใช้บ้านซึ่งเป็นอาคารพานิช 2 ชั้น 1 คูหาเป็นสำนักงานแรกและเช่าอีก 1 คูหาเป็นโกดังเก็บสินค้า หลังจากนั้นได้เริ่มขยายธุรกิจโดยนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค เข้ามาจำหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เน้นใช้ในสถาบันต่าง ๆ ได้แก่โรงแรม  โรงพยาบาล ร้านอาหาร สถานศึกษา  สำนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงขายส่งให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต  มินิมาร์ท  และร้านค้าต่าง ๆ จึงค่อยๆ ขยับขยาย ย้ายสำนักงานและโกดังเก็บสินค้ามาจนกระทั่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปี พศ.2549
          หลังจากที่ลูกค้าให้การตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณธนพล มองเห็นศักยภาพของการทำตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภค ในเขตท่องเที่ยวซึ่งมีการเติบโตขึ้นทุกปี  จึงมีนโยบายขยายการดำเนินงาน โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจัดส่งให้แก่ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาด ปัจจุบัน บริษัทภูเก็ตเธียรทอง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากกว่า 20 ราย 
          ปัจจุบันภูเก็ตเธียรทอง จำกัด มีสำนักงานทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา(เขาหลัก) กระบี่ สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือบริษัทคือเซ้าท์ เว็ล กรุ๊ป จำกัด  
          บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  และพร้อมน้อมรับคำแนะนำจากลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุด  

               

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริการมืออาชีพ (Professional Supply)
ความสำเร็จจากการเริ่มต้นเมื่อ 15 ปีที่แล้วยิ่งสร้างแรงผลักดันให้การเติบโตจากธุรกิจขายส่งขนาดเล็กสู่ตัวแทนจำหน่ายระดับต้นต้นของจังหวัด  จากแนวคิดว่าการจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างต้องมองให้เห็นภาพธุรกิจที่ต้องการจะเป็นในระยะยาวนั่นคือจุดโฟกัสและเป็นเหมือนเส้นที่ขีดไว้สำหรับอนาคตว่าต้องเป็นธุรกิจที่มั่นคง สามารถทำได้ต่อเนื่อง มีโอกาสขยายการเติบโตและต่อยอดออกไปยังสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้แบบครบ 360 องศา นับจากวันบุกเบิกมาจนถึงวันนี้จึงเห็นข้อสรุปว่าการก้าวเข้ามาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับของกินของใช้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตามคนยังคงต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะกับพื้นที่อย่างจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมาก บริการที่สามารถนำเอาพฤติกรรม “ต้องกินต้องใช้” มาเป็นบริการหลักได้ก็หนีไม่พ้น โรงแรมและร้านอาหารธุรกิจของภูเก็ต เธียรทองจึงเติบโตอยู่โดยรอบกลุ่มธุรกิจหลักของจังหวัด ด้วยการยึดมั่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่ให้บริการแบบมืออาชีพ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการ ผู้จัดหาสินค้า แต่ภูเก็ต เธียรทองจะเป็น คู่คิด คู่ค้ากับลูกค้าในทุกระดับ พนักงานและผู้บริหารจะเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าเชื่อมั่น ไว้ใจได้และพร้อมที่จะร่วมมือกับลูกค้าในการสรรหา คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

พันธกิจ (Mision)

มาตรฐานมืออาชีพ (Professional)

การพัฒนาบุคลากรและการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจหลักในอนาคต บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานบริการจากพนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยธุรกิจให้มีความคล่องตัวในการบริการทุกขั้นตอนในงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่งซื้อ การจัดการและบริหารคลังสินค้า การจัดส่งรวมถึงการจัดการระบบบัญชี ธุรการและสารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ คู่ค้าและลูกค้าให้เป็นระบบและดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 
คุณภาพบริการที่ดี (Qaulity of service)
การตรวจสอบคุณภาพบริการใน การประเมินผลและการติดตามการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าเป็นระบบที่สำคัญ เพื่อคงสถานะและระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ต่อพนักงาน ต่อสินค้า รวมถึงการรักษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าให้มีความต่อเนื่อง
 
ต้อนรับ (Greeting)

ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท ภูเก็ต เธียรทอง ลูกค้าและคู่ค้าทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น    ลูกค้าคนแรก ลูกค้าใหม่หรือพันธมิตรทางการค้า ทางธุรกิจทุกท่าน มีความสำคัญต่อสมาชิกครอบครัวภูเก็ต เธียรทองอย่างยิ่ง เรา    เปิดประตูสำนักงานไว้ต้อนรับทุกท่านเสมอ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ไม่ได้ทำงานให้ผม แต่พวกเขาเหล่านั้นทำงานให้ลูกค้า    ของบริษัทฯ ผมและพนักงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เรามีอยู่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ    ลูกค้าเรา ดังนั้นเราจึงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที สิ่งที่ลูกค้าต้องการและเป็นสิ่งที่มีคุณภาพมาให้ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา     ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่เรามีอยู่รวมแล้วมากกว่า 5000 รายการ  ภูเก็ตเธียรทองทุกคนยินดีที่จะทำหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย    เดียวกันกับลูกค้าของเรา