บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยคุณธนพล  เธียรจันทร์วงศ์

เริ่มจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำแร่เพียงผลิตภัณฑ์เดียว

ใช้อาคารพานิช 2 ชั้น  2 คูหา บริเวณบ้านสามกอง เป็นทั้งสำนักงานและคลังเก็บสินค้า

หลังจากนั้นได้เริ่มขยายธุรกิจโดยนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค

เข้ามาจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจต่างๆ ได้แก่  โรงแรม  ร้านอาหาร

รีสอร์ท  โรงพยาบาล  สถานศึกษา สำนักงานและหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึง

จำหน่ายขายส่งให้กับซูเปอร์มาร์เก็ต  มินิมาร์ท  และร้านค้าต่างๆ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้ย้ายสำนักงาน  และ คลังเก็บสินค้าไป

เลขที่ 57/20 หมู่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน

รวมระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด ได้จำหน่ายสินค้า

และให้บริการกับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้ามากมายทั้ง

ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

.

บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

รวมทั้งการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จควบคู่ไปพร้อมกับลูกค้า

และพันธมิตรทางการค้าต่อไปในอนาคต