เนยชีส » แองเคอร์ เอ็กซ์ตร้ายิว UHT

Item : NF4113

แองเคอร์ เอ็กซ์ตร้ายิว UHT

Type : Food service , เนยชีส

Description : 1 ลิตร