จานชาม/ภาชนะต่างๆ » ROUND BOX WITH LID

Item : PT022502

ROUND BOX WITH LID

Type : Catering supplies , จานชาม/ภาชนะต่างๆ

Description : SERIES : ORIENTAL SIZE : 6.5 CM 80 CC