จานชาม/ภาชนะต่างๆ » SOUP CUP WITHOUT HANDLE

Item : PT013110

SOUP CUP WITHOUT HANDLE

Type : Catering supplies , จานชาม/ภาชนะต่างๆ

Description : SERIES : ORIENTAL 300 CC