บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยคุณธนพล  เธียรจันทร์วงศ์ เริ่มจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำแร่เพียงผลิตภัณฑ์เดียว  ใช้อาคารพานิช 2 ชั้น  2 คูหา บริเวณบ้านสามกอง เป็นทั้งสำนักงานและคลังเก็บสินค้า หลังจากนั้นได้เริ่มขยายธุรกิจโดยนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค เข้ามาจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่   โรงแรม  ร้านอาหาร รีสอร์ท  โรงพยาบาล  สถานศึกษา สำนักงานและหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงจำหน่ายขายส่งให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต  มินิมาร์ท  และร้านค้าต่าง ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้ย้ายสำนักงาน  และ คลังเก็บสินค้าไปเลขที่ 57/20 หมู่ 1ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 10ปี ที่บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด ได้จำหน่ายสินค้า   และให้บริการกับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้ามากมายทั้งในหจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งการให้บริการที่ดีที่สุด   เพื่อมุ่ง     สู่ความสำเร็จควบคู่ไปพร้อมกับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าต่อไปในอนาคต